Dankdag voor gewas en arbeid
ds. P. Bochanen
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Dankdag voor gewas en arbeid
Op de eerste woensdag van november danken we voor al het goede dat we mogen ontvangen in de natuur en in ons werk en leven. De dienst wordt voorbereid met leden van de diaconie. Het delen van de goede gaven met mensen dichtbij en ver weg is ons als opdracht gegeven. De diaconie bepaalt de gemeente bij deze opdracht en de diakenen en de diaconale rentmeesters helpen ons om die uit te voeren.