Biddag voor gewas en arbeid
ds. F. Hovinga, Winterswijk
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk 

Biddag voor gewas en arbeid
Als de dagen beginnen te lengen en de natuur weer op ontwaken staat, komen we als gemeente samen om ons te bezinnen op de goede gaven, die God ons in zijn schepping geeft en alles wat daar mee verbonden is. Dus ook alle menselijke inspanningen om de aarde tot een plek te maken, waar we het voedsel met elkaar mogen delen. Voorganger in deze dienst is ds. Freerk Hovinga uit Winterswijk.