Het is heel goed denkbaar dat het protocol zoals dat nu in dit kerkblad gepubliceerd is, bij het lezen ervan alweer achterhaald is of binnenkort achterhaald zal zijn.
Op het moment van dit schrijven heeft de regering juist weer verscherpte maatregelen aangekondigd die we in dit protocol hebben meegenomen. Maar het kan heel goed zijn dat de situatie plotseling weer verandert. Het is daarom belangrijk de nieuwsberichten goed in de gaten te houden t.a.v. eventuele nieuwe maatregelen zodat u enigszins voorbereid bent op mogelijke veranderingen in de kerkelijke situatie. Indien we genoodzaakt zijn nieuwe maatregelen te nemen voordat we die kunnen publiceren in het kerkblad, zullen we dat doen op de volgende manier:
1. We zullen de maatregelen publiceren op de website: pg-dinxperlo.nl
2. We zullen de maatregelen publiceren op de facebookpagina pg-dinxperlo
3. We zullen in het dr. Jenny Nieuwsbrieven neerleggen voor de bewoners.
4. We zullen de veranderingen aanplakken op het kerkelijk centrum.
Zo hopen we toch zo veel mogelijk mensen te bereiken. En natuurlijk kunnen we elkaar daar ook bij helpen als we iemand kennen die niet op de bovenstaande wijze aan informatie kan komen.
Namens de kerkenraad,
Ds. Anne van Voorst