Toen ds. Aniet van Amstel in april 2015 officieel als predikant aan onze gemeente werd verbonden, was dat voor een periode van vier jaar. April dit jaar komt er dus een einde aan deze periode. Ds. Van Amstel en ds. Bochanen hebben aan de kerkenraad voorgesteld om ds. Van Amstel haar werktijd te laten behouden en deze in mindering te brengen op de werktijd van ds. Bochanen. De kerkenraad heeft met dit voorstel ingestemd. Dit betekent dat ds. Van Amstel haar aanstelling voor 34% van de volledige werktijd behoudt en dat ds. Bochanen per 1 april in werktijd teruggaat van 100% naar 66% van de volledige werktijd.
Deze wijziging heeft tot gevolg dat het predikantenteam per week 14 uur minder aan tijd beschikbaar heeft. Het is niet te voorkomen dat dit in de gemeente gemerkt zal worden. Ds. Bochanen zal in minder diensten voorgaan dan tot op heden het geval was en er zullen meer gastvoorgangers zijn.
Ook zal de tijd die door ds. Bochanen aan pastoraat besteed kan worden, minder zijn. Ook ds. Van Amstel heeft minder tijd voor pastoraat. De vier uur per week die zij de afgelopen jaren van haar echtgenoot ‘leende’, is zij nu ook kwijt. Met de aanstelling van ds. Anne van Voorst voor 40% van de volledige werktijd zijn zijn mogelijkheden om taken over te nemen ook beperkt. Wel heeft hij vorig jaar al de begeleiding van het moderamen en de kerkenraad van ds. Bochanen overgenomen.
De gerichtheid van het takenpakket van de predikanten blijft dezelfde. Dit betekent dat ds. Van Amstel met name een pastorale taak heeft ten behoeve van de 80-plussers en een deel van de overige gemeenteleden, ds. Van Voorst zich met name richt op activiteiten voor de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar en dat ds. Bochanen een meer overkoepelende taak heeft. De pastorale wijkindeling voor de gemeenteleden onder de 80 jaar blijft dezelfde. Wel zal er nog met de kerkenraad overlegd worden over de mogelijkheden voor waarneming bij afwezigheid van een predikant.
Per 1 april hebben de predikanten in de regel als werkdagen:
Ds. Van Voorst: dinsdag, woensdagavond en donderdag
Ds. Van Amstel: maandag en donderdag
Ds. Bochanen: maandag, donderdag en verder wisselend

Namens kerkenraad en predikantenteam,
Peter Bochanen

Een persoonlijke noot
Aan het bovenstaande meer officiële bericht wil ik nog een wat meer persoonlijk stuk toevoegen. Bijna 20 jaar werk ik in onze gemeente met een volledige aanstelling. Vier jaar geleden was ik al iets in werktijd geminderd, doordat Aniet vier uur ‘in mijn tijd’ werkte om zo ook het pastoraat te kunnen blijven doen aan een deel van de gemeenteleden onder de 80 jaar. Nu gaat er bij mij opnieuw tien uur af. Het is een keuze die ik bewust heb gemaakt. In de eerste plaats vind ik het fijn om samen met Aniet in de gemeente te werken. Liever dan alleen door te werken, terwijl zij stopt, deel ik mijn hele baan met haar, zodat zij hier aan het werk kan blijven. Dat biedt mij gelijk de kans om wat te minderen, wat ik gezien het klimmen der jaren ook wel zo prettig vind. Ik zal meer tijd overhouden voor andere dingen en daar verlang ik ook wel naar.
In de tweede helft van juni hopen Aniet en ik voor het eerst grootouders te worden en in de hoop dat alles verder goed zal gaan, verheugen we ons erop om tijd en aandacht aan ons kleinkind te kunnen besteden. Zoals zoveel grootouders dat doen, willen ook wij eens in de twee weken een dag gaan oppassen op ons kleinkind. Kortom, er is voldoende om naar uit te zien om de vrijkomende tijd mee te vullen.
In de werktijd die overblijft zal ik mij op dezelfde wijze voor het werk in de gemeente blijven inzetten als u inmiddels van mij gewend bent. Ik kies daarbij voor dezelfde vaste werkdagen als Aniet. Verder denk ik het zo in te vullen dat ik in de week voorafgaande aan een zondagse dienst in de regel ook op vrijdag zal werken. De resterende werktijd zal door de week heen zijn beslag krijgen.

Peter Bochanen