Vergader350Regelmatig zitten de Diaconie, Kerkrentmeesters, Jeugdraad, Predikanten en Ouderlingen, voor allerlei zaken om de tafel. Een beetje duidelijkheid van wat er allemaal gedaan moet worden is dan ook een eerste vereiste. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een werkplan. Bent u inhoudelijk geïnteresseerd voor de periode 2014-2015, bekijk dan hieronder het gewenste werkplan door deze aan te klikken.

Werkplan Diaconie

Werkplan Jeugdraad

Werkplan Kerkrentmeesters

Werkplan Predikanten en Ouderlingen