Het zingen is ook een verhaal apart. Aanvankelijk wilde ik doorgaan met een klein zanggroepje van zo’n vier of vijf mensen. Later ben ik daarvan teruggekomen, omdat de kans op de verspreiding van het virus bij zingen een stuk groter lijkt te zijn dan bij spreken. Op de dag dat ik dit schrijf, donderdag 2 juli, meldt de website van onze landelijke kerk dat zingen mogelijk is, afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw en van de ventilatie, maar dat in een kleine kerk eigenlijk niet veilig gezongen kan worden. Ik vermoed dat ons kerkgebouw onder de categorie van kleine kerken valt. Rond de tijd dat dit kerkblad verschijnt zal er een online ‘rekenhulp’ zijn die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van de vraag “Is mijn kerkgebouw groot genoeg om te kunnen zingen?” Ik ga er vooralsnog maar vanuit dat we niet kunnen zingen. Misschien zou het nog wel verantwoord zijn met een klein groepje vanuit een hoek in de kerk. Maar ik vind het ook wat sneu als een klein groepje mag zingen en de rest hun mond moet houden.