Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.  Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh
Helpt u mee om deze collecte, op 3 februari 2019, tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Ook is het natuurlijk mogelijk uw bijdrage over te maken via de bank.
Banknummer diaconie is NL65RABO0364857498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v.
Werelddiaconaat / Watersnood Bangladesh

 

Namens de diaconie,
Joop Wevers