Verder zijn er nog een aantal activiteiten die niet doorgegaan zijn. Zoals het uitdelen van de examenrozen. Aangezien de voorbereiding hiervan al aan het begin van de crisis had moeten starten, werd het heel lastig om adressen te verzamelen. Daarom heeft de Jeugdraad besloten om een andere actie te houden. Alle gezinnen met tieners in de middelbare schoolleeftijd hebben een groet vanuit de Jeugdraad ontvangen met een doosje pepermuntjes. Dit was een actie die spontaan is bedacht en ook heel spontaan met dank aan de vrijwilligers uitgevoerd kon worden.
Dat geldt ook voor het kerk en school project.
De start van dit project viel precies samen met het sluiten van de basisscholen. Toch willen we de scholen niet helemaal vergeten dit jaar. Daarom zullen ze de bloemen ontvangen vanuit de kerk. Dit omdat de leerkrachten in de afgelopen periode hard hebben moeten werken, waarbij er een groot beroep is gedaan op hun flexibiliteit en digitale vaardigheden.

De Jeugdraad