Dat is een vraag die mensen op verschillende momenten in hun leven aan God kunnen stellen. Waar bent U? Een vraag die dikwijls opkomt, wanneer het leven een wending krijgt waar je niet voor hebt gekozen en die je ook niet hebt gewild. “Waar bent U?” is dan een vraag die begrijpelijk is. De vraag kan dan opkomen, omdat je zo overweldigd bent door verdriet en pijn, dat het lijkt alsof God niet luistert en je in de steek heeft gelaten. “Waar bent U, God?” komt dan haast als vanzelf over de lippen. Anderen ontdekken in de loop van hun leven dat ze ‘iets’ zijn kwijt geraakt. Wat dat ‘iets’ is, vinden ze lastig te beschrijven. Maar wat ze wel weten, is dat het vanzelfsprekende gevoel waarmee ze in God konden geloven en alles heel duidelijk was, er niet meer is. God is gaandeweg meer een vraagteken geworden, onduidelijk waar Hij nu zou moeten zijn. “Waar bent U?” wordt dan een vraag die een verlangen uitdrukt naar dat vanzelfsprekende en duidelijke geloof, waarin jij je veilig waande.
De vraag “Waar bent U?” wordt overigens niet alleen door de mensen zelf gesteld. In de bijbel is dit ook de eerste vraag die God aan de mens stelt, nadat zij voor het eerst ongehoorzaam waren. “Waar ben je?” vraagt God dan. Want Hij is voor het eerst de mens kwijtgeraakt.
En wat dan volgt is een voortdurende zoektocht naar waar de mens is. Want wij mogen die vraag aan God stellen, de verhalen in de bijbel laten zien dat de vraag met recht ook aan ons gesteld kan worden. Want ook wij zijn iedere keer verborgen voor God. Totdat God één werd met de mens in Zijn Zoon Jezus. Een onvoorstelbaar liefdesgebaar dat eens en voor altijd duidelijk maakt waar God te vinden is. Maar het maakt ook duidelijk waar de mens, wij, te vinden is. In beide gevallen in zijn Zoon: Jezus Christus. Vanaf dat moment speelt ons leven zich af tussen de twee polen van de vraag: “Waar ben je?” en “Waar bent U, God?”. Daar tussenin bewegen wij ons en is het onze bestemming in het leven om een antwoord te vinden op deze vragen: “Waar ben je?” en “God, waar bent U?” Een bewegen tussen zoeken en vinden, van gezocht zijn en je laten vinden.
Wellicht kunnen we deze twee vragen in deze periode voor Pasen, met wat meer nadruk door ons heen laten gaan.

Ds. Anne van Voorst