Tot op heden heb ik niet structureel een vrije dag in de week gehanteerd. De gedachte hierachter was dat ik die flexibel op zou nemen al naar het uit zou komen. Maar in de praktijk kwam het er steeds meer op neer dat ik doorwerkte. Dat is niet goed om het ook op de lange duur vol te houden. Daarom wil ik aangeven dat met ingang van 1 mei de vrijdag in principe mijn vrije dag is. De iconencursus op de vrijdagmiddag blijft wel gewoon doorgaan evenals natuurlijk de activiteiten die al gepland staan, zoals bijvoorbeeld de gespreksgroep in het dr. Jenny.

ds. Anne van Voorst