Goede Vrijdag
Dr. Jenny woonzorgcentrum
ds. A.I. van Amstel

Avondmaal
m.m.v. Gloria in Excelsis Deo, Heelweg
Ook voor luisteraars kerkradio
Dienstcollecte: Avondmaal/diaconie