ds. P. Bochanen
Inzegening huwelijk Ruth Hengeveld & Harm Veerbeek
m.m.v. Psalm 150

Huwelijk 
Op vrijdag 11 oktober geven Ruth Hengeveld en Harm Veerbeek, Churchillstraat 34, elkaar het ja-woord. Zij willen over hun verbond van liefde en trouw ook Gods zegen vragen.
De dienst van de inzegening vindt plaats in de Dorpskerk en begint om 13.00 uur.
Chr. Fanfarecorps Psalm 150 verzorgt de muzikale begeleiding. Beide echtelieden spelen namelijk bij Psalm 150 en daar kregen zij ook een oogje op elkaar. Ruth en Harm hebben aangegeven dat zij hun huwelijk bewust in onze kerkelijke gemeenschap willen laten inzegenen en nodigen u als leden van de gemeente dan ook van harte uit om dit met hen mee te vieren. U vindt deze dienst daarom ook vermeld onder de erediensten in het midden van dit blad als één van de diensten van onze gemeente. We feliciteren Ruth en Harm en hun beider families van harte met het voorgenomen huwelijk en wensen alle goeds toe voor hun gezamenlijke toekomst.