Vanaf volgend jaar zal de Avondmaalsviering uitgaande van de Protestantse gemeente verplaatst worden van de zondagmiddag naar de vrijdagmiddag. Hiervoor zijn verschillende redenen. De predikantsformatie van onze Protestantse gemeente wordt steeds kleiner. In het verleden waren er drie fulltime predikanten. Vanaf april 2019 is dat minder dan de helft.
Het wordt voor het predikantenteam daardoor steeds lastiger om een aandeel te leveren bij zowel de avondmaalsvieringen als bij de weeksluitingen in het Dr. Jenny.
Bij de weeksluitingen speelt verder dat trouwe krachten de afgelopen jaren zijn gestopt en het moeilijk blijkt om voldoende nieuwe mensen te vinden. Het wordt steeds lastiger om elke vrijdagmiddag van een voorganger te voorzien.
De combinatie van avondmaalsviering en weeksluiting helpt dit probleem op te lossen. Voor zes vrijdagen is er immers al een voorganger in de persoon van de predikant die het Avondmaal bedient. Bovendien blijven de predikanten op deze manier ook bij de weeksluiting betrokken.
In overleg met het team van de weeksluiting, Careaz Dr. Jenny en de kerkenraad van de Protestantse gemeente is daarom besloten om de avondmaalsviering van de zondagmiddag te verplaatsen naar de vrijdagmiddag. De avondmaalsviering zal plaatsvinden op de vrijdag voorafgaande aan de zondag, waarop het Avondmaal in de kerk wordt gevierd. Het tijdstip van de avondmaalsvieringen blijft 15.00 uur.
Deze wijziging geldt eerst als proef voor twee jaar, waarin we willen bekijken hoe deze verandering bevalt.
In december dit jaar vindt de avondmaalsviering nog één keer plaats op de zondagmiddag.

Namens alle betrokkenen,
ds. Peter Bochanen