“En vergeef ons onze schuld, zoals wij vergeven onze schuldenaren.”

In de jaren dat ik in de gevangenis werkte, kreeg deze bede uit het Onze Vader een diepere lading. Veel gedetineerden worstelden met de schuldvraag. Regelmatig drukte het delict zwaar op het geweten. Ik legde aan de gedetineerden uit dat het vragen om vergeving niet uitsluitend een vraag aan God is. In de bijbel gaat het  proces van vergeving vragen aan God vergezeld met het herstel van de relaties met de betrokkenen. Ook aan de slachtoffers zal om vergeving gevraagd moeten worden. Het is belangrijk dit te benadrukken. Het proces van vergeving begint met de erkenning van schuld, naar God en naar de naaste. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar in de kerkelijke praktijk werden de stappen nog al eens uit elkaar gehaald. Slachtoffers kregen en krijgen regelmatig te horen dat ze de dader moeten vergeven, vaak met een beroep op het Onze Vader. Dit, terwijl de dader nooit om vergeving gevraagd heeft en slachtoffers opnieuw gedwongen worden tot iets wat ze niet kunnen. Wanneer de dader oprecht vraagt om vergeving dan weet hij ook dat hij niets te eisen heeft en hooguit de vergeving mag ontvangen uit genade. Slachtoffers zijn lang niet altijd in staat die vergeving te schenken omdat de emoties nog te heftig zijn of het verzoek om vergeving niet durven te vertrouwen. Daders die oprecht om vergeving vragen, zullen dit ook begrijpen. Want zij weten hoe ingewikkeld het proces van vergeven is.  In dit proces is de laatste stap: jezelf vergeven. Dat is vaak heel lastig. Ook al heb je God en je naaste om vergeving gevraagd en die vergeving ontvangen, dan wil dat niet zeggen dat je daarmee ook gelijk met jezelf in het reine bent. Vaak is dat een levenslange worsteling. Vergeving en verzoening is dan ook een proces wat veel tijd, worsteling en tranen kost bij alle partijen. Waarbij het heel mooi zou zijn wanneer zowel dader als slachtoffer zijn of haar leven weer, innerlijk bevrijd, op kan pakken.

Ds. Anne van Voorst, predikant PG Dinxperlo 

Reageren?
Graag via e-mail: