Lees hier meer

Heidenau
In de kranten staan volop berichten over rellen rondom de toestroom van vluchtelingen. Onze partnergemeente in Heidenau is op deze wijze herhaaldelijk in het nieuws geweest. De kerken in Heidenau werken samen om tegengeluid te laten horen. Dit doen zij door het organiseren van een vredesgebed op verschillende momenten, op verschillende plaatsen. Zij vinden het belangrijk om te laten weten dat er maar een kleine groep mensen in Heidenau negatief tegenover vreemdelingen staat. Het overgrote deel van de relschoppers komt van buiten Heidenau.

De kerkenraad van Dinxperlo heeft namens haar leden een brief gestuurd om te laten weten dat wij aan hen denken en hun mooie initiatief steunen.

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de bezetting van de verschillende commissies rond te krijgen die de herinrichting van het Kerkelijk Centrum zullen begeleiden (inmiddels is begin november als startdatum genoemd). Men verwacht dat de gehele herinrichting zeker een half jaar zal gaan duren. Tijdens de verbouwing zullen de kerkdiensten in De Heurne gehouden worden m.u.v. de avonddiensten en de diensten in de Goede Week.
Omdat wij ons voor kunnen stellen dat vervoer mogelijk een probleem zou kunnen zijn, wordt er momenteel nagedacht over oplossingen. U wordt hierover t.z.t. nog nader geïnformeerd.
Gebruikers van het Kerkelijk Centrum zullen schriftelijk worden geïnformeerd over de gevolgen die de verbouwing voor hen zal hebben.

Van de jeugdraad bespreken we de evaluaties en het nieuwe werkplan.
– De Bosmark houdt voor het eerst een slot- en startviering i.s.m. ds. Kooistra.
– Ds. Kooistra doet verslag van het bezoek door jongeren aan Roemenië, u hebt daarover al kunnen lezen in Kerkleven. Vanuit dit contact ligt nu een uitnodiging voor de Wereldjongerendagen 2016 in Polen. 
– Het jaarthema: ‘een goede buur’ loopt van 30 augustus 2015 t/m de gemeentezondag op 29 mei 2016. Er is voor 2 doelen gekozen: 50 % van de opbrengst is voor de Voedselbank en
50 % voor de verbouw van het Kerkelijk Centrum.
– Met kerst wordt er weer een dienst opgenomen en uitgezonden door Dinxper FM.
– Incidenteel worden door Theo Heesen delen van kerkdiensten via Facebook uitgezonden.
De kerkenraad gaat akkoord met beide.

De kerkenraad