Lees hier meer

ANBI status
ANBI-status staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als instellingen een ANBI-status hebben mogen giften aan een dergelijke instelling van de belasting worden afgetrokken.

Ook onze kerk, diaconie en ZWO vallen onder deze ANBI-status. De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2016 de regelgeving rondom de ANBI-status aangescherpt. Dit betekent voor ons als kerkenraad dat wij een aantal acties moeten ondernemen en een paar zaken op de website moeten publiceren. De kerkenraad is hier druk mee bezig.

Verbouw Kerkelijk Centrum (K.C.)
Na een informatieavond voor vrijwilligers blijkt dat er ruim 45 personen willen helpen met allerlei klussen o.a. ontruimen, sloopwerk, hand- en spandiensten bij de verbouwwerkzaamheden van het K.C. Als kerkenraad zijn we hier enorm blij mee. Op 2 november wordt gestart met de ontruiming van het K.C. Vooraf wordt gekeken naar een eventueel hergebruik van de inventaris. Concreet betekent deze start, dat het K.C., met ingang van 2 nov. tot de verbouwing is afgerond, niet voor activiteiten beschikbaar is.
Alle gebruikers hebben alternatieve ruimtes aangeboden gekregen. 

Vervoer
Tijdens de verbouwing kerken we meestal in De Heurne. De diaconie zoekt uit op welke manier eventueel vervoer naar De Heurne geregeld kan worden.

Vacatures
Aan het eind van het seizoen (mei 2016) zullen we afscheid nemen van verschillende ambtsdragers en medewerkers. Mocht u namen weten van geschikte kandidaten of zelf interesse hebben, meldt u die per mail aan de waarnemend-scriba, adres: of telefonisch aan G.H. Rougoor 0315-651030.

Tot slot
Er wordt onderzoek gedaan naar opname en uitzending van kerkdiensten met beeld en geluid en er is begonnen de glas-in-loodramen van de Dorpskerk te herplaatsen.

Henk Klumpenhouwer