Nieuwe structuur
We vervolgen onze zoektocht naar een andere organisatie en vergaderstructuur. Al sprekende komen we tot de conclusie dat de kerkenraad kleiner zal worden. We vinden eveneens dat we zorgvuldig moeten kijken naar wat er aan mensen nodig is. Daarnaast willen we ook veel nadrukkelijker, dan in het verleden, rekening houden met de wensen, affiniteit en capaciteiten van de mensen. In de komende vergadering gaan we hier verder op door en zal duidelijk worden welke mogelijkheden er in het verschiet liggen. We zullen dan ook spreken over de vergaderfrequentie van de kerkenraad en de grootte van het moderamen.
De colleges bekijken welke taken en werkzaamheden door anderen gedaan kunnen worden, waardoor collegeleden ook enigszins ontlast worden.

Commissie voordracht organist
Op 11 april heeft één van de kandidaten voorgespeeld in de Dorpskerk. De cantorij en enkele gemeenteleden waren hierbij aanwezig. Zowel de sollicitatiecommissie als de kandidaat kwamen aan het eind tot de conclusie dat kerkorgelspelen en begeleiden op dit moment nog te hoog gegrepen is. Helaas resulteerde deze sollicitatieronde dus niet in een voordracht aan de kerkenraad. De commissie zal verder moeten zoeken.

4 mei 2016
Namens onze kerk is er een krans gelegd in de herdenkingsbijeenkomst.

Vacatures
In de toekomstige vacature van seniorenouderling is Petra Veerbeek verkozen. Op 8 mei 2016 is dit ook in de kerkdienst afgekondigd. Indien er binnen 14 dagen na deze afkondiging geen gegronde bezwaren binnenkomen, zal zij worden bevestigd in de dienst van 12 juni 2016. Voor de invulling van andere vacatures worden namen genoemd. Wij hopen u in een volgend verslag daarvan te kunnen melden.

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum (KC) en de Dorpskerk
De ramen van het Kerkelijk Centrum zitten erin en zijn allemaal voorzien van dubbele beglazing.
Hierdoor is alles goed geïsoleerd en voldoen we aan de normen van duurzaam bouwen. Door het extra raam en de glazen pui, met zichtzijde op het plein, stralen we uit een ‘open gemeente’ te zijn. De afwerking vergt wel meer tijd zoals u op 23 april hebt kunnen zien. Daarom zal de gemeentezondag van 29 mei worden verplaatst naar 18 september. Er zal dan ook aandacht zijn voor de heropening van het Kerkelijk Centrum en de afsluiting van onze actie ´Geef me de vijf´.

Wat betreft de herinrichting van de Dorpskerk: de vergunning (aanvraag) is gepubliceerd. We wachten nu de bezwaarprocedure af. We hopen dat we het spoedig af kunnen handelen en de voortgang hiervan verder kunnen bespreken.