Peter Bochanen leest uit Johannes 1: 1-14, de verschijning voor de derde maal van Jezus aan zijn leerlingen. Hierbij wordt een aantal vissen benoemd het getal van 153. Dit is een bijzonder getal; 153 is 3 x 3 = 9 x 17= 153, 153 is tevens een priemgetal.

Kerkleven
Leden van de redactie van Kerkleven vertellen het e.e.a. over de plannen en mogelijkheden om te komen tot een vernieuwde opzet van ons kerkblad. We hopen u hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Voortgang personele invulling na 1 oktober 2017
De Commissie ‘predikantsvacature’ is geïnstalleerd en zij kunnen in de slag met hun opdracht.

Invulling Oudjaarsdag
Op deze laatste zondag van het jaar wordt de ochtenddienst gehouden in de Heurnse Kerk en de commissie Oudjaarsdienst buigt zich over de invulling van de middag en een eventuele afsluitende dienst om 17.00 uur.

Jaarrekening Diaconie en ZWO 2016
De diaconie heeft afgelopen jaar meer inkomsten gekregen en heeft afgelopen jaar de deelname aan Oiko Credit verhoogd. Het levert een redelijke rente op en Oiko Credit kan er goede projecten mee steunen.

Jaarrekening PG Dinxperlo 2016
Door de verbouw van het Kerkelijk Centrum is er minder energie verbruikt.
Er is minder geld voor het jongerenpastoraat uitgegeven en geen geld voor de commissie Heidenau gebruikt.
Er zijn meer rouwdiensten geweest en bijdrage gemeenteleden is omhoog gegaan.
De verbouwkosten Kerkelijk Centrum zijn in één keer weggeboekt.
Dit alles heeft er toe geleid dat het exploitatietekort minder groot was dan begroot.

Voortgang herinrichting Dorpskerk
Er wordt een bestek gemaakt en daarna kunnen we subsidies aanvragen. Om de herinrichting te kunnen financieren is er een flinke subsidie bijdrage nodig omdat de mogelijkheden uit eigen middelen beperkt is. Als dit alles duidelijk is zal de kerkenraad een definitief besluit nemen over de herinrichting.

Afscheid ds. Kooistra
De commissie gemeentezondag krijgt de opdracht het afscheid te organiseren op zondag 3 september.

Diaconie
De gemeentemaaltijden worden na de zomer weer hervat.
De nieuw op te richten Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten heeft het te vormen bestuur en de leden van de werkgroep Noodfonds rond, alle diaconieën en Caritas-instellingen worden binnenkort hierover geïnformeerd.

Jeugd
Veel van de ongeveer 250 deelnemers aan de passietocht gaven positieve reacties. Complimenten voor de organisatie.
De kerkenraadsleden zijn uitgenodigd voor een brunch met de jongelui van de ’WPL’ (Week-Preek-Lunchbreak).

Pastoraat
Naar een medewerker seniorenpastoraat wordt gezocht.

Ds. Marten Jan Kooistra