Zoals u allen weet heeft de kerkenraad op 10 november 2010 na uitvoerig overleg het besluit genomen om alle kerkelijke activiteiten onder te brengen in de Dorpskerk en het Kerkelijk Centrum. Met hetzelfde besluit is ingestemd met de verkoop van de Ontmoetingskerk en de Heurnse Kerk. Het was indertijd een moeilijk besluit voor de kerkenraad omdat deze beslissing pijn deed en nog doet bij veel gemeenteleden.
Voor beide kerkgebouwen, Ontmoetingskerk en Heurnse Kerk zijn toen de voorbereidingen getroffen voor de verkoop. Dit heeft geleid tot de verkoop van de Ontmoetingskerk in december 2013. Omdat de verkoop van de Heunse Kerk op dat moment erg lastig was (midden in de economische crisis) is besloten de verkoopactiviteiten op een laag pitje te zetten. Als uitvloeisel van het besluit van 2010 is het Kerkelijk Centrum wel verbouwd. Met een resultaat waar we allemaal best trots op mogen zijn.
De economie is gelukkig weer aangetrokken en de tijd voor verkoop van “bijzondere panden” is beter dan een aantal jaren geleden. Het college van kerkrentmeesters heeft aan de kerkenraad aangegeven dat zij uitvoering willen geven aan het besluit van de kerkenraad uit 2010 om over te gaan tot verkoop van de Heurnse Kerk. Voor de financiële huishouding van onze gemeente is verkoop positief omdat het een vermindering geeft van vaste jaarlijkse kosten zoals energiekosten, verzekeringen en belastingen. Ook onderhoudskosten waarmee we bij de Heurnse Kerk binnenkort geconfronteerd worden blijven achterwege.
Het college van kerkrentmeesters zal dus de komende tijd de voorbereidingen treffen voor de verkoop van de Heurnse Kerk. Uiteraard is het niet te voorspellen of de verkoop op korte termijn mogelijk is of dat dit proces een aantal jaren duurt.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Gerrit Gerritsen, secretaris