Met uw verjaardag is het gebruikelijk dat u een verjaardagskaart krijgt van de Protestantse Gemeente te Dinxperlo. Bij deze kaart is een zakje gevoegd waarin wij u vragen om een bijdrage voor het verjaardagsfonds. Uit dit fonds worden bijzondere en niet structurele uitgaven betaald. Het zakje wordt altijd opgehaald door een medewerker. Echter in deze coronatijd is een direct contact niet aan te bevelen en dit vraagt om een andere aanpak. Het is daarom mogelijk dat u nog een zakje thuis hebt liggen dat  nog niet is opgehaald.
Dit is met name voor degenen die jarig zijn geweest in de maanden februari t/m juni.
Wij willen u vragen of u zelf dit zakje in de brievenbus wilt doen bij:
Ina Smeenk- Bollen,
     Roggekamp 30, Dinxperlo;
De fam. Lensink,
     Bernard IJzerdraatstraat 18, Dinxperlo;
Diny Nijeboer,
    Spekkendijk 11, De Heurne.
Uiteraard mag u de bijdrage ook overmaken op bankrekening van de kerkrentmeesters NL60RABO 0364 8271 30, onder vermelding van: bijdrage verjaardagsfonds.
Voor de jarigen vanaf juli zal bovenstaande werkwijze direct in een begeleidend briefje  worden meegestuurd.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

College van kerkrentmeesters
Gerrit Gerritsen