Graag berichten wij u over de opbrengst van de zendingscollecte die in september gehouden is. Tijdens deze rondgang werd het mooie resultaat van € 10.822,25 gehaald om het project in Israël van Kerk in Actie te steunen.

Heel hartelijk bedankt.