Het jaar overdenkend hebben we weer een prachtig jeugdwerkseizoen gehad. Kinderen en jongeren hebben elkaar weer op verschillende manieren en momenten kunnen ontmoeten, samen kunnen leren en vieren. Sirkelslag Kids kende een record aantal deelnemers van 21 kinderen, de pannenkoekenbijeenkomsten waren nieuw maar direct een succes, de tienervieringen waren leerzaam en leuk, af en toe met een interessante gast of goede spreker en er werd vrolijk ‘gezongen en geswongen’  tijdens de POP-dienst. Fijn dat er veel vrijwilligers zijn die dit mogelijk maken.
Naast het regelwerk rond de verschillende activiteiten zijn we in de jeugdraad ook bezig met bezinning op met welke beweegredenen we ons jeugdwerk vormgeven zoals we dat nu doen. Zo eens in de paar jaar is het mooi om extra tijd vrij te maken om die visie met elkaar te bespreken. Dat lukt niet in een reguliere vergadering. Dus hebben we er een paar extra avonden voor uitgetrokken, een lege agenda en dromen we over onze intenties, beweegredenen, motivatie voor het werken met de jeugd. Heel inspirerend om weer eens samen te delen wat je denkt, wat je misschien wel van de ander verwacht, maar lang niet vaak genoeg ook werkelijk uitspreekt.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe. Nu al zin om de zonnige verhalen weer te horen in september.

Anno, Silke, Ruben, Martine, Anne, Renate