In samenwerking met Parochie Maria Laetitia de Goede Herder, de Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA) en het Meedoenpact Aalten willen we ook dit jaar weer de vakantietas- en de zomeractie organiseren. 
Vakantietasjes worden uitgedeeld aan kinderen (0-14 jaar) uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De tasjes zijn gevuld met ‘leuke’ dingen waar ze in de vakantie mee kunnen spelen aangevuld met iets lekkers.
De ouders ontvangen een waardebon van € 30,- om levensmiddelen te kunnen kopen bij Jumbo-Leussink in Dinxperlo.
Bij de zomeractie ontvangen gezinnen zonder kinderen of met oudere kinderen een waardebon van € 30,-, eveneens te besteden bij Jumbo-Leussink.
Dit alles met als doel om de gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen een extraatje te geven in de vakantietijd.
In de week voor de zomervakantie zullen de vakantietasjes en/of bonnen worden bezorgd.
Aanmelding vóór 23 mei
Als u zelf denkt in aanmerking te komen voor deze acties óf als u gezinssituaties van anderen kent die u door wilt geven, dan dit graag melden vóór 23 mei a.s.
Voor de aanmeldingen ontvangen wij graag de volgende gegevens:
–             Naam, adres, woonplaats
–             Aantal kinderen van 0-14 jaar (met vermelding geboortejaar)
De aanmelding kunt u doen via .
Er zal strikt vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens worden omgegaan.

Actie financieel ondersteunen
Om u een indruk te geven: vorig jaar zijn er in Dinxperlo-De Heurne totaal 42 kinderen blij gemaakt met een vakantietasje, daarnaast zijn er 84 waardebonnen van de Jumbo verstrekt. De verwachting is dat er op dit moment meer gezinnen in armoede leven dan vorig jaar, waardoor het aantal opgaven wel eens hoger uit zal kunnen vallen.
Het mag duidelijk zijn dat deze acties geld kosten. Wij willen dan ook een beroep op u doen om de actie financieel te ondersteunen.
Dit kan als volgt:
–             bijdrage aan de collecte in de dienst van 21 mei en/of
–             uw gift overmaken op het rekeningnummer van de DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten): NL24 TRIO 0338 6054 60 t.n.v. Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten o.v.v. Zomeractie en Actie Vakantietas.
Alvast hartelijk dank!

Namens de werkgroepen ‘Actie vakantietas’ en ‘zomeractie’ van de diaconie,
Wilma Klompenhouwer