Na het afscheid van Renate kregen we te maken met de coronaperiode en was het gemis niet zo direct merkbaar. Echter nu de diensten en de activiteiten voor jongeren weer op gang komen blijkt er grote behoefte te zijn ontstaan in een aansturende jongerenwerker.

De kerkenraad heeft besloten om de opengevallen plek zo snel mogelijk weer in te vullen zodat er geen al te grote dip in het jongerenwerk ontstaat.

Uiteraard en zoals bij alle aanstellingen informeren wij onze gemeenteleden, waarop die hun mening en wensen kenbaar kunnen maken in deze plannen. Deze invulling is in principe slechts een voortzetting van eerdere besluiten en kent als zodanig geen officiële inspraak procedure.
Aangezien de kerkenraad graag open wil staan voor iedereen, wordt u toch in de gelegenheid gesteld om binnen acht dagen te reageren op dit voornemen. Ook is het mogelijk om personen voor te stellen die (waarschijnlijk) voldoen aan de verwachtingen zoals deze op de vacaturepagina worden omschreven. Alle reacties kunt u richten aan de scriba (zie contactpagina) email .