Naarmate wij ouder worden krijgen wij meer te maken met ziektes. Helaas hebben ook jonge mensen met ziektes te maken, die hun leven ingrijpend kunnen veranderen. Het is heel moeilijk, zowel voor jong als oud, om met ziekte om te gaan en deze een plaats te geven in het leven. Er mee om te kunnen gaan en toch een zekere levensvreugde te behouden.
De Stichting Zonnebloem doet al het mogelijke om zieke mensen een stukje levensvreugde mee te geven. Christenen willen deze gedachte van de Zonnebloem uitdragen naar de wereld om hen heen. Om God om steun te vragen zijn genezende kracht aan ons over te brengen is er een gezamenlijke viering georganiseerd voor al die mensen die – geestelijk of lichamelijk – lijden onder hun ziekzijn of zich betrokken voelen bij de zieke medemens.
Op zondag 8 september 2019 om 10.00 uur in de RK kerk De Goede Herder te Dinxperlo is er een oecumenische viering met het thema “Mijn grootste bezit”, om al die mensen die ziek zijn een hart onder de riem te steken.
Ds. P. Bochanen zal ons hierin voorgaan. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de cantorij van de Protestantse Gemeente te Dinxperlo onder leiding van Elske te Lindert.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Wisman, tel. 0315-653458.

Sylvia Vogelpoel