Beste gemeenteleden,
Met het vrij komen van de pastorie aan de Bernard IJzerdraatstraat 5 is er zowel in het college van kerkrentmeesters als de kerkenraad uitvoerig overleg geweest van hoe daar nu mee verder. Het in de verhuur brengen van deze (gedateerde) woning betekent dat er eerst groot onderhoud moet worden uitgevoerd op tal van punten. Dat brengt uiteraard forse kosten met zich mee. Na een uitvoerige inventarisatie en afweging is voorgesteld de woning in de verkoop te zetten.
Graag willen wij als kerkenraad u op de hoogte brengen van dit voornemen.
Het tweede punt van aandacht is een mogelijke nieuwe gebruikers- invulling van het Kerkelijk Centrum.
Als derde punt willen wij het aanstellen van een jeugdwerker nader toelichten.
Vanzelfsprekend is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en uw mening hierover te geven.
Wij nodigen u van harte uit op donderdag 26 augustus a.s. om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum.

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Protestantse Gemeente Dinxperlo