Op de tweede zondag van september wordt in veel kerken aandacht geschonken aan de zieke medemens. In de Goede Herderkerk van Dinxperlo werd dat gedaan in een oecumenische viering. Voorganger was ds. Peter Bochanen met medewerking van de cantorij onder leiding van Elske ter Lindert.
Het draaide deze zondag om het thema: Mijn grootste bezit.
Een groot gedeelte van ons dagelijks leven is min of meer maakbaar en daardoor kunnen we de essentie misschien een beetje uit het oog verliezen. Als we alle aardse zaken wegdenken, blijkt toch gezondheid het allerbelangrijkste te zijn. Belangrijker dan een zak vol geld, drie vakanties, een kast vol kleren en ga zo maar door.
Ook werd er een collecte gehouden voor een goed doel. Dit jaar was er gekozen voor  hospice Sravana uit Doetinchem.
Zij zijn afhankelijk van giften. 
De opbrengst bedroeg meer dan € 500,00.
Coördinator  van Sravana, mevrouw H. Klumping, was overweldigd door de gulle gave. Zij wil hierbij iedereen hartelijk danken voor deze warme gift.

Namens de RK Parochie,
Willa Holterman