In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief.
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
De zendingscollecte voor dit doel zal worden gehouden op zondag 24 september.
Ook kunt u uw gave overmaken via de bank op rekeningnummer:
NL97 RABO 0313 9511 28 t.n.v. ZWO-commissie PG Dinxperlo o.v.v. kerken Syrie.
Op de website: www.pg-dinxperlo.nl vindt u de digitale collectezak en de QR-code’s waarmee u ook kunt doneren voor beide doelen.
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bij voorbaat dank!
De ZWO