Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag.
De meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen.
Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in
Nigeria.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!                                    

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte werelddiaconaat juni.
Kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag

Namens de diaconie,
Joop Wevers