Bij het verschijnen van dit blad is de online gemeenteavond geweest en waarschijnlijk wil iedereen graag weten hoe het nu verder gaat met de invulling van de 60% vacature die is ontstaan en het voorstel om Anne voor te dragen voor de in totaal 100% invulling van het ambt van predikant met ingang van 1 juni 2021.
Maar er zijn nog een aantal stappen te gaan.
Om de leden van onze gemeente optimaal een stem te geven zal er eerst een verslag worden gemaakt van deze gemeenteavond met de zienswijze en de reactie van de gemeente zoals die op dat moment bij ons bekend is. Dit zal eerst worden besproken in de kerkenraad van 24 februari, waarna er een definitief besluit wordt genomen. Dit zal worden gepubliceerd in Kerkpad van maart. Alle gemeenteleden zullen de betreffende uitgave van Kerkpad ontvangen.
Bij een positief besluit zal de beroepingscommissie haar opdracht om te zoeken naar een predikant, die past binnen het profiel, kunnen teruggeven.
Daarna zal de kerkenraad zich buigen over de aanvraag toestemming werktijdwijziging door het breed moderamen van de classis en het invullen en opsturen van een mutatieformulier met melding wijziging van gegevens van de huidige predikant.
We willen de procedure op de juiste manier volgen en u zult begrijpen dat dit tijd nodig heeft.
Maar we houden u op de hoogte.

Annie Klumpenhouwer