Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.
Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren.
Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.
Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.
In de komende periode komen onze wijkmedewerkers bij u aan de deur.
Doe ook mee, wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage!
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Bertus te Grotenhuis