Woensdag 26 februari was er weer een gezellige middag voor de senioren. 
Deze middag waren de Pluckermuzikanten onze gasten. We hebben volop meegezongen met o.a. leuke liedjes van vroeger.
Ook konden we genieten van een paar mooie verhaaltjes van Thea Veerbeek.
Bennie Lammers en Evert Jansen zongen ook samen nog een lied. 
Het was weer  een héle gezellige middag. 

Groetjes van de werkgroep