Op 27 maart is er weer een gezellige middag voor senioren en andere belangstellenden.
Deze middag is Wijnand Rigter onze gast.
We beginnen deze middag om half drie met koffie en iets lekkers. Wie geen vervoer heeft kan bellen naar:
Mientje Koskamp, tel. 651613 of naar Erna Westerveld, tel. 652159.

Wij hopen weer velen van u te ontmoeten.
Groeten van de werkgroep