in zaal Bruggink in De Heurne
Zaterdag 15 december is het jaarlijkse kerstfeest gehouden van de diaconie van de Protestantse Gemeente Dinxperlo, voor onze oudere gemeenteleden. Velen waren gekomen om samen het kerstfeest te vieren, iedereen werd opgewacht door de warme klanken van de midwinterhoorns.
In de gezellig versierde zaal van Bruggink werd iedereen ontvangen met koffie, thee en een heerlijke kerstkrans. Joop Wevers heette iedereen namens de diaconie hartelijk welkom.
Ds. Aniet van Amstel ging ons deze middag voor met een prachtige overdenking, Wilma en Anke lazen de  schriftlezingen en Ria las een mooi gedicht voor. Medewerking werd deze middag verleend door het Christelijk Heurns Mannenkoor onder leiding van Harry Boontje, die ons ook muzikaal begeleidde.
Daarna volgde er een pauze waarin wij werden voorzien van een drankje met lekkere hapjes erbij en wij gezellig met elkaar konden bijpraten. Na de pauze vertelde Wim Klompenhouwer ons een prachtig kerstverhaal. Samen hebben wij met het koor nog prachtige kerstliederen gezongen, met als afsluiting het Ere zij God, en zo kwam er een eind aan een zeer geslaagde middag. Wij als diaconie, kijken terug op een mooie zinvolle middag, vol verwachting uitkijkend naar de komst van Jezus. Wij bedanken u als gemeenteleden dat u samen met zovelen naar deze middag bent gekomen, nogmaals dank aan ds. Aniet van Amstel voor de mooie overdenking en de liederen, het Christelijk Heurns Mannenkoor, de dirigent, de chauffeurs, de midwinterhoornblazers, alle  vrijwilligers en Hans van zaal Bruggink voor de prettige samenwerking. Tot slot willen wij u allen een voorspoedig, liefdevol en gelukkig 2019 toewensen.

de diaconie