DE SAMENZANG VAN 23-12-1990 tot 16-08-2020

Beste Samenzangers,
We hebben elkaar al een lange tijd niet meer gezien en gesproken. Hopelijk zijn jullie deze (voor vele mensen eenzame) periode goed doorgekomen.
De laatste tijd werd onze zanggroep meer een zanggroep-je. Sommigen moesten stoppen door ziekte of door wat lichamelijke ongemakken.
Voorlopig is het ook niet toegestaan om met elkaar te zingen……….
Daarom hebben we besloten om na bijna 30 jaar te stoppen met de Samenzang. We zullen elkaar missen. Behalve het zingen van prachtige liederen, vertelden we elkaar de verhalen over lief en leed.
We willen deze fijne periode samen afsluiten.  Op  zondag 16 augustus (derde zondag van de maand) is er gelegenheid om elkaar nog een keer te ontmoeten. Niet om samen te zingen, maar om even bij te praten en terug te kijken op de fijne jaren.
Tijdens deze ontmoeting nemen we afscheid van Joop Kleinhesseling, die destijds de begeleiding van de Samenzang over heeft genomen van Arie Westerhof (jarenlang onze vaste begeleider).
We hopen elkaar te zien op zondag 16 augustus a.s. om 19.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
Een hartelijke groet,
Henny Boland
()