Op het moment van schrijven van dit stukje weten we nog niet wat de rondgang van diaconie en ZWO heeft opgebracht. Toch willen we u als gemeente alvast bedanken voor de bijdrage die u dit jaar weer geleverd hebt. Tevens gaat onze dank uit naar alle wijkmedewerk(st)ers die de rondgang bij de gemeenteleden bezorgd en ook weer opgehaald hebben. Hopelijk mogen we volgend jaar weer op u rekenen.
Het kan zijn dat u, om welke reden dan ook, de retourenvelop nog thuis hebt liggen. Wanneer u nu denkt ‘ik had toch graag nog een vrijwillige bijdrage willen doen’ dan kunt u de retourenvelop in de brievenbus doen bij:
–             Hans te Brinke, Bernard IJzerdraatstraat 46 (penningmeester diaconie)
Betaalt u liever per bank dan vindt u de rekeningnummers van de diaconie en ZWO op de begeleidingsbrief van de rondgang.

De diaconie en ZWO