Zoals we in het vorige nummer van Kerkpad al hadden aangegeven zal de rondgang van de diaconie en die van de ZWO worden samengevoegd tot één rondgang. De rondgang zal plaats vinden in de week van 26 t/m 31 oktober. 
Vanwege het coronavirus is de opzet van de rondgang anders dan u van ons gewend bent. In de begeleidingsbrief, die u bij de rondgang ontvangt, wordt u hierover geïnformeerd.
Joop Wevers