Voor wat betreft het jeugdwerk geldt dat het algemene protocol leidend is. Daarnaast heeft de Jeugdraad voor de afzonderlijke activiteiten een eigen protocol opgesteld.

Familiediensten
In principe worden de familiediensten weer opgepakt.

#WPC
De bijeenkomsten van de WPC worden weer opgepakt.

#WPH: zie #WPC

De Zolderavond
Vanaf september gaan de zolderavonden weer gewoon door met ongeveer 20 kinderen. Natuurlijk worden de richtlijnen hierbij gevolgd en als die aangepast worden, zal daarop ook gereageerd worden.

Moments
Voor de momentsgroep is op dit moment nog niets besloten.

#WPL-vervolg 
Anne doet een voorstel in de app voor een bijeenkomst na de zomer.