Voor wat betreft het jeugdwerk geldt dat het algemene protocol leidend is. Daarnaast heeft de Jeugdraad voor de afzonderlijke activiteiten een eigen protocol opgesteld.

Familiediensten:
14 juni (ook bevestigen nieuwe ambtsdragers) en 12 juli (drempelviering). In de online-viering aandacht voor de kinderen. Daarnaast worden kinderen betrokken door middel van bijv. een ‘afhaalpakket’ zoals gedaan is tijdens PalmPasen. Voor 5 juli krijgen ‘drempel-kinderen’ een brief via de kindernevendienst.

#WPC: wordt nog in de maand juni buiten gehouden. Want de ruimte in het Kerkelijk Centrum is nog niet open. Vanaf juli wordt besloten hoe dan verder, is afhankelijk van ontwikkelingen landelijk.
#WPH: zie #WPC.
De Zolderavond: juni en juli plan voor activiteit buiten, maximaal 10 tieners (excl. leiding), zo nodig opsplitsen in twee groepen, eigen consumpties meenemen, duidelijk communiceren naar ouders wat plan voor de avond is zodat ze goed kunnen inschatten of ze eigen tiener willen laten gaan.
Moments: Uitnodiging in groepsapp voor bijeenkomst naar keuze ZOOM of in een tuin met inachtneming van 1,5 m.
#WPL-vervolg:  Anne doet voorstel in app voor bijeenkomst voor de zomer en na 1 juli.

Krabbeldienst/krabbelcafé: NIET. Wel voor de zomer evaluatie plannen met werkgroep. Voor wat betreft de activiteit voor doopouders wordt besloten om te kijken wat volgend seizoen mogelijk is.

Kindernevendienst tot 1 september NIET, want protocol wordt er heel ingewikkeld van.  Bovendien is het de vakantieperiode, waarin toch al niet veel kinderen komen.
Oppasdienst: NIET.
Zondagskinderen: NIET tot 1 september.