Naar aanleiding van het protocol dat door de PKN is opgesteld inzake de richtlijnen voor de kerken en kerkelijke gebouwen ter voorkoming van coronabesmetting heeft ook Dinxperlo als een afgeleide hiervan een (voorlopig) protocol opgesteld.

Zitplaatsen Dorpskerk
We hebben hiervoor om het liturgisch centrum de meeste stoelen weggehaald en alleen die stoelen geplaatst die we met inachtneming van de 1,5 m kunnen gebruiken. We hebben aan de zijde van het “oude gemeentehuis” een stoel gereserveerd voor de predikant en voor de lector. Aan de zijde van het Kerkelijk Centrum staan “single” stoelen op 1,5 m afstand voor de kerkenraad. Verder staan er op diverse plekken twee stoelen gekoppeld waar een echtpaar plaats kan nemen. Ook staan er diverse “single” stoelen opgesteld.

Op onderstaande foto’s de impressie van ongeveer de opstelling.

Rechts vanaf de preekstoel                Links vanaf de preekstoel

Op alle banken in de kerk hebben we met een
zwarte markering stippen geplakt op de plekken
waar bezoekers plaats kunnen nemen. Dit betreft
zowel “single” als dubbele plaatsen.
Op onderstaande staande foto zien jullie een voorbeeld
van het bankenblok achter in de kerk.

 

In totaal komen we in de kerk nu op ongeveer 80
zitplaatsen.
Vanaf alle zitplaatsen is er direct zicht op het liturgisch
centrum of beeldscherm.
De opstelling is als volgt te omschrijven:

  • Stoelen 30 plaatsen (is dus voldoende voor juni)
  • Banken beneden 21 plaatsen
  • Koorzolder 12 plaatsen
  • Gaanderij Kerkelijk Centrum 10 plaatsen
  • Gaanderij orgel 9 plaatsen

Voor de diensten na 1 juli worden alle drie de ingangen gebruikt. Ingang aan de kant van het Kerkelijk Centrum gebruiken voor de gaanderij en een gedeelte beneden. De achteringang gebruiken voor de koorzolder en het bankenblok beneden. De ingang aan de zijde van Wilma’s dierenshop gebruiken voor de gaanderij boven en een gedeelte beneden. Bij alle drie ingangen staan twee gastvrouwen/-heren.
De gastvrouwen/-heren zullen duidelijk herkenbaar zijn doordat ze een hesje dragen.

Er zijn dus maximaal 80 plaatsen in de kerk
Dit betekent dus dat wij maximaal 80 mensen toe kunnen laten in een kerkdienst. (hetgeen dus afwijkt van de landelijke maximum norm van 100).
Wellicht ten overvloede is opgemerkt dat het NIET toegestaan is om in het Kerkelijk Centrum nog eens de andere 20 bezoekers te ontvangen.

Kerkdiensten
Tot en met juni blijven we gebruik maken van de huidige werkwijze. Dat wil zeggen online diensten via de website waarbij direct betrokkenen worden uitgenodigd tot 30 personen. Zoals eerder aangegeven , zullen gasten plaatsnemen op de stoelen.
Vanaf 1juli worden er maximaal 80 bezoekers (incl. predikant, organist, ambtsdragers, kosters en gastvrouwen/gastheren en andere meewerkenden aan de dienst.
Aanmelding  kan via een daartoe speciaal bestemd automatisch telefoonnummer. Dit telefoonnummer is op dit moment nog niet bekend. Maar zal via de website bekend gemaakt worden. Via dit telefoonnummer kan iemand zich aanmelden. Totdat alle zitplaatsen vol zijn.  De aanmelding voor de kerkdienst start op de maandag, dus 6 dagen voorafgaand aan de zondag waarvoor iemand zich wil aanmelden.
Het Kerkelijk Centrum is op zondag gesloten. Dus ook gesloten voor sanitaire doeleinden.
De kerkbezoekers worden bij één van de ingangen opgevangen door de gastheren/vrouwen. Eén van de gastheren/vrouwen zal vragen naar de gezondheid. De ander brengt de bezoeker naar zijn of haar plaats. Dit betekent dus dat men NIET zelf een plek uit kan zoeken. Er wordt een zitplaats toegewezen.
Waarbij de bezoeker ook gevraagd zal worden om allereerst de handen te reinigen bij binnenkomst en vertrek van het kerkgebouw.
Eventuele jassen kunnen NIET opgehangen worden op de kapstok omdat dan de afstand van 1,5 m niet gewaarborgd kan worden. U kunt uw jas NAAST u in de bank neerleggen.
Kosters en beheerders zullen er voor zorgen dat er voldoende flacons ontsmettingsspray en keukenrollen en prullenbakken bij de ingangen van de kerk staan en waar verder nodig in de gebouwen.
Verder worden deurklinken en banken na een dienst of bijeenkomst gereinigd.
De ouderling van dienst kan tussen twee sprekers de lezenaar en microfoon schoonmaken.
Toiletgebruik in het Kerkelijk Centrum bij zondagse dienst NIET mogelijk.
Voor rouwdiensten wordt een uitzondering gemaakt. Dan is het Kerkelijk Centrum ALLEEN open voor toiletbezoek.
Mensen uit 1 gezin of echtparen die samen een huishouden vormen, kunnen bij elkaar zitten.  Het gangpad wordt zoveel mogelijk vrijgehouden.
Tot 1 september kan er NIET gezongen worden door de gemeente. Indien er gezongen wordt, dan is dat op uitnodiging en wordt dit beperkt tot maximaal 4 personen. Zij zullen op een afstand van 5 meter staan.
Het houden van collectes is niet mogelijk dus blijft het huidige systeem gehandhaafd om de gaven te geven via de website.
De kinderopvang is in ieder geval tot 1 september niet mogelijk.
Datzelfde geldt voor de kindernevendiensten.  Dat veroorzaakt veel extra beweging in de kerk. En dat vereist ook dat het Kerkelijk Centrum opengesteld zou moeten worden.

Kerkelijk Centrum
In het Kerkelijk Centrum worden geen spontane vergaderingen gehouden maar altijd in overleg met Dorien vanwege reiniging. Dus alle overleggen, vergaderingen, etc. ruim van te voren aanmelden bij Dorien.
Er zijn op een avond maar 2 groepen mogelijk. Eén boven en één beneden. De groep boven gebruikt boven de toiletten en de groep beneden, doet dat beneden. De laatste groep die het pand verlaat, reinigt de deurklinken van de benedenverdieping.

Viering van het Heilig Avondmaal
Op 7 juni wordt er Avondmaal gevierd. Dan is het nog een beperkte groep. Brood en wijn worden vooraf in afzonderlijke bekertjes gedaan met inachtneming van de voorschriften. (handschoengebruik).
Brood en wijn worden op schalen gezet. En iedereen wordt gevraagd om zelf brood en wijn te pakken.  Dit op aanwijzing van de predikant en/of ambtsdrager. 
Het brood dat gebroken wordt in de viering zelf en de wijn die ingeschonken wordt door de voorganger, wordt NIET gebruikt om uit te delen.

De doop
In principe wordt het dopen uitgesteld totdat één en ander weer goed mogelijk is. Mochten ouders toch een kind willen laten dopen op korte termijn, dan kan dat met inachtneming van het nu geldende protocol en zal bezien worden hoe er gedoopt kan worden met inachtneming van de anderhalve meter.

Bevestigingsdienst
De bevestigingsdienst die op 14 juni gehouden zal worden, zal plaatsvinden zonder handoplegging van de nieuwe ambtsdrager.

Rouwdiensten
Voor wat betreft de rouwdiensten wordt het protocol hierboven gevolgd en/of aangepast aan het protocol en adviezen van de uitvaartondernemer.