Naar aanleiding van het protocol dat door de PKN is opgesteld inzake de richtlijnen voor de kerken en kerkelijke gebouwen ter voorkoming van coronabesmetting heeft ook Dinxperlo als een afgeleide hiervan een protocol opgesteld. In grote lijnen is dit hetzelfde protocol als het protocol dat inging op 1 juli jl. Leidinggevend blijft de 1,5 m. afstand. Voor de volledigheid publiceren we nu opnieuw het gehele protocol zoals dat ingaat op 1 september.

Zitplaatsen Dorpskerk
We hebben hiervoor om het liturgisch centrum de meeste stoelen weggehaald en alleen die stoelen geplaatst die we met inachtneming van de 1,5 m kunnen gebruiken. We hebben aan de zijde van het “oude gemeentehuis” een stoel gereserveerd voor de predikant en voor de lector. Aan de zijde van het Kerkelijk Centrum staan “single” stoelen op 1,5 m afstand voor de kerkenraad. Verder staan er op diverse plekken twee stoelen gekoppeld waar een echtpaar plaats kan nemen. Ook staan er diverse “single” stoelen opgesteld.

Op onderstaande foto’s de impressie van ongeveer de opstelling.

Rechts vanaf de spreekstoel

 Links vanaf de spreekstoel

                

Op alle banken in de kerk hebben we met een zwarte markering stippen geplakt op de plekken waar bezoekers plaats kunnen nemen. Dit betreft zowel “single” als dubbele plaatsen.
Op onderstaande foto zien jullie een voorbeeld van het bankenblok achter in de kerk. In totaal komen we in de kerk nu op ongeveer 80 zitplaatsen. Vanaf alle zitplaatsen is er direct zicht op het liturgisch centrum of beeldscherm. De opstelling is als volgt te omschrijven:

  • Stoelen 30 plaatsen
  • Banken beneden 21 plaatsen
  • Koorzolder 12 plaatsen
  • Gaanderij Kerkelijk Centrum 10 plaatsen
  • Gaanderij orgel 9 plaatsen

Voor de diensten worden alle drie de ingangen gebruikt. Ingang aan de kant van het Kerkelijk Centrum gebruiken voor de gaanderij en een gedeelte beneden.
De achteringang gebruiken voor de koorzolder en het bankenblok beneden. De ingang aan de zijde van Wilma’s dierenshop gebruiken voor de gaanderij boven en een gedeelte beneden. Bij alle drie ingangen staan twee gastvrouwen/heren De gastvrouwen/heren zullen duidelijk herkenbaar zijn doordat ze een hesje dragen.

Er zijn dus maximaal 80 plaatsen in de kerk
Dit betekent dus dat wij maximaal 80 mensen toe kunnen laten in een kerkdienst. (hetgeen dus afwijkt van de landelijke maximale norm van 100).

Kerkdiensten
Er mogen dus maximaal 80 bezoekers (incl. predikant, organist, ambtsdragers, kosters en gastvrouwen/gastheren en andere meewerkenden aan de dienst.
Aanmelding kan nog steeds via de website van de Protestantse gemeente Dinxperlo. https://pg-dinxperlo.nl De aanmelding voor de kerkdienst start op de dinsdagmorgen v.a. 9 uur, voorafgaand aan de zondag waarvoor iemand zich wil aanmelden. Mocht u niet de beschikking hebben over het internet en ook niemand hebben die u aan kan melden, aarzel dan niet om één van de predikanten te benaderen.

Het Kerkelijk Centrum blijft op zondag gesloten, behalve voor de leiding van de kindernevendienst en de kinderen.
Het centrum is dus gesloten voor sanitaire doeleinden van gemeenteleden.
Het koffiedrinken blijft ook nog niet mogelijk op zondag. In de kerkenraad is uitgebreid gesproken over eventuele opties maar geen van die opties is helemaal verantwoord.
Hoe jammer het ook is, het gaat nog niet.
De kerkbezoekers worden bij één van de ingangen opgevangen door de gastheren/-vrouwen.
Eén van de gastheren/-vrouwen zal vragen naar de gezondheid. De ander brengt de bezoeker naar zijn of haar plaats. Dit betekent dus dat men NIET zelf een plek uit kan zoeken.
Er wordt een zitplaats toegewezen.
Waarbij de bezoeker ook gevraagd zal worden om allereerst de handen te reinigen bij binnenkomst en vertrek uit het kerkgebouw.
Eventuele jassen kunnen NIET opgehangen worden op de kapstok omdat dan de afstand van 1,5 m. niet gewaarborgd kan worden.
U kunt uw jas NAAST u in de bank neerleggen.
Kosters en beheerders zullen er voor zorgen dat er voldoende flacons ontsmettingsspray en keukenrollen en prullenbakken bij de ingangen van de kerk staan en waar verder nodig in de gebouwen.
Verder worden deurklinken en banken na een dienst of bijeenkomst gereinigd.
De ouderling van dienst kan tussen twee sprekers de lezenaar en microfoon schoonmaken.
Het toiletgebruik in het Kerkelijk Centrum is bij zondagse dienst NIET mogelijk voor de gemeenteleden.
Voor rouwdiensten wordt een uitzondering gemaakt. Dan is het Kerkelijk Centrum ALLEEN open voor toiletbezoek.
Mensen uit één gezin of echtparen die samen een huishouden vormen, kunnen bij elkaar zitten. Het gangpad wordt zoveel mogelijk vrijgehouden.
Er kan nog steeds NIET gezongen worden door de gemeente. Indien er gezongen wordt, dan is dat op uitnodiging en wordt dit beperkt tot maximaal vier personen. Zij zullen op een afstand van vijf meter staan.
Het houden van collectes is niet mogelijk dus blijft het huidige systeem gehandhaafd om de gaven te geven via de website.

Ambtsdragers
Van degenen die op het rooster staan wordt in ieder geval de dienstdoend ambtsdrager en een diaken verwacht die de bloemen kan rondbrengen. Dat kan in voorkomende gevallen één en dezelfde persoon zijn.
Indien er bij een bijzondere dienst meer ambtsdragers nodig zijn dan hiervoor aangegeven, dan zal de predikant daarvoor zelf zorg dragen en ambtsdragers uitnodigen.

Kindernevendienst wordt weer opgepakt
Maar wel met aanpassingen. Kinderen en hun ouders zitten op de banken en gaan na het verhaal voor de kinderen naar hun kindernevendienst. Ze komen niet meer terug in de kerk. Ouders kunnen hun kind na afloop van de dienst ophalen bij het Kerkelijk Centrum.

Zondagskinderen
De kinderen zijn met ingang van 1 september weer welkom. Aan hen wordt gevraagd om vooraan te gaan zitten met hun ouders. Zo is er zo min mogelijk verloop.

Oppasdienst
Die is er niet.

Kerkelijk Centrum
In het Kerkelijk Centrum worden geen spontane vergaderingen gehouden maar altijd in overleg met Dorien vanwege reiniging.
Dus alle overleggen, vergaderingen, etc. ruim van te voren aanmelden bij Dorien.
Er zijn op een avond maar 2 groepen mogelijk. Eén boven en één beneden. De groep boven gebruikt boven de toiletten en de groep beneden, doet dat beneden.
De laatste groep die het pand verlaat, reinigt de deurklinken van de benedenverdieping.

Viering van het Heilig Avondmaal
Brood en wijn worden vooraf in afzonderlijke bekertjes gedaan met inachtneming van de voorschriften. (handschoengebruik)
Brood en wijn worden op schalen gezet.
En iedereen wordt gevraagd om zelf brood en wijn te pakken. Dit op aanwijzing van de predikant en/of ambtsdrager. 
Het brood dat gebroken wordt in de viering zelf en de wijn die ingeschonken wordt door
de voorganger, wordt NIET gebruikt om uit te delen.

De doop
In principe wordt het dopen uitgesteld totdat één en ander weer goed mogelijk is. Mochten ouders toch een kind willen laten dopen op korte termijn, dan kan dat met inachtneming van het nu geldende protocol en zal bezien worden hoe er gedoopt kan worden met inachtneming van de anderhalve meter.

Rouwdiensten
Voor wat betreft de rouwdiensten wordt het protocol hierboven gevolgd en/of aangepast aan het protocol en de adviezen van de uitvaartondernemer.