Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn
veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en
omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.
Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen
ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs,
want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van
kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico’s op
uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun
(mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.
Met uw bijdrage steunt u de ‘Kinderen in de Knel-projecten’ van Kerk in Actie, zoals de hulp aan jonge vluchtelingen in Myanmar.
Op zondag 10 december, tweede advent, collecteren we voor dit doel. U kunt uw gift ook overmaken via de bank op rekeningnummer:
NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte kinderen Myanmar.
Ook kunt u doneren via de QR-code of de digitale collectezak welke u kunt vinden op de website: www.pg-dinxperlo.nl
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kinderenmyanmar
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank!

Namens de diaconie,
Joop Wevers