De dienstcollecte tijdens de oecumenische viering op  zondag 8 september heeft  € 540,– opgebracht. De uitgangscollecte € 250,–.
Het doel van de dienstcollecte was bestemd voor Hospice Sravana te Doetinchem. Na aftrek van gemaakte kosten uit de uitgangscollecte kon van deze collecte nog een extra bedrag van € 100,– worden toegevoegd aan de dienstcollecte zodat een bedrag van  € 640,– kon worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van Sravana.

Namens het IC Dinxperlo-Breedenbroek,
H. Diersen