Mattheüs 6:31-33

In deze periode vieren we eigenlijk het ontstaan van de kerk. Want vanaf het Pinksterfeest wordt het Goede Nieuws over heel de wereld verspreid. Tot op de dag van vandaag spannen mensen zich in om dát Goede Nieuws te brengen. Waarbij de aanpak overigens wel heel verschillend kan zijn. Voor sommigen is het vooral belangrijk om mensen in aanraking met Jezus te brengen vanuit het geloof dat alleen Jezus je voor eeuwig kan redden. Daarvoor zijn ook Bijbelse gronden aan te voeren. Maar toch geloof ik dat deze benadering te eenzijdig is.
In de Bergrede geeft Jezus aan zijn leerlingen en toehoorders de instructie dat niemand zich bezorgd hoeft te maken en dat voor alles eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid gezocht moet worden. Het Koninkrijk is niet iets wat alleen voor het leven hierna is maar bij het zoeken naar het Koninkrijk en zijn gerechtigheid gaat het er vooral om dit hier in dit leven te zoeken. De joodse filosoof Levinas stelt dan ook dat Mozes en de Profeten zich niet bekommerd hebben om de onsterfelijkheid van de ziel maar om de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling. In de relatie met mensen gaat het niet om een geestelijke vriendschap die al het andere over het hoofd ziet, maar gaat het om een vriendschap die zich concreet uit in gerechtigheid.
In dat kader raakt het mij dat Jezus zegt dat het de heidenen zijn die zich druk maken om hun kleding, om hun huizen en om hun voedsel. Wat betekenen die woorden en het zoeken naar het Koninkrijk en zijn Gerechtigheid als je bedenkt dat er letterlijk bergen aan weggegooide kleding in Afrika liggen. Wat betekenen die woorden in het licht van de huidige huizenmarkt waarbij veel huizen inmiddels in handen zijn van grote projectontwikkelaars of vastgoedbedrijven? Tegenover dit zich druk maken, is de kerk geroepen om het Koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Dat is geen gemakkelijke weg want dat vraagt iedere keer weer het maken van keuzes. Het is ook geen gemakkelijke weg omdat het van een ieder ook vraagt om vaste gewoonten soms te moeten veranderen of omdat dit zoeken van een totaal andere orde is dan wat op dit moment gangbaar is. Om die reden is het Pinksterfeest zo’n geweldig feest. Omdat het ons laat zien dat we met Gods Geest vaste patronen kunnen doorbreken. In zijn Geest kunnen speuren naar gerechtigheid en vrede. En dat Zijn Geest ons daarbij moedigt en bekrachtigt.

ds. Anne van Voorst

 

 

 

 

 

Mattheüs 6:31-33
Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid , dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.