Noodhulp voorkomen in Ethiopië

Niet langer afhankelijk van voedselhulp
In het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van klimaatverandering. Doordat er steeds minder regen valt, mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette, met onder andere de Ethiopische kerk, in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst.

Restaurant en winkel
In elk dorp krijgen tien vrouwen een startkapitaal: vijf runnen samen het restaurant, vijf de winkel. Muntaha (23) verkoopt in haar winkel rijst, aardappels, tomaten en uien van boeren uit haar dorp en suiker, bakolie, zeep en meel uit de grote stad. Meymuna (25) serveert in haar restaurant injera’s en koffie. In een half jaar hebben ze ieder al 200 euro verdiend. Meymuna: “Een deel investeren we weer in ons restaurant. Van de rest heb ik twee koeien gekocht om vet te mesten, en een stuk grond.

Mijn man bouwt daar een huis, waar we kamers willen verhuren.” Extra inkomsten maakt dromen waar en helpt het hele dorp vooruit. Helpt u mee om meer dorpen zo’n kans te bieden?

  • voor 30 euro leert een vrouw een restaurant of winkel starten
  • voor 663 euro kunnen vijf vrouwen een restaurant beginnen in hun dorp

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie

Op zondag 14 februari wordt er voor dit doel gecollecteerd.
U kunt uw bijdrage overmaken via de bank op het volgende rekeningnummer:
NL65RABO 0364 8574 98, t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Ethiopië.
Of via de digitale collectezak die u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl

Bedankt voor uw steun!
Namens de diaconie,
Joop Wevers