Beste gemeenteleden,
Door middel van dit artikel willen we u op de hoogte brengen van enkele veranderingen binnen de diaconie. In de dienst van zondag 14 juni jl. hebben Ria Grievink-Westerveld en Tamara Rutgers-Giesen, na het einde van een ambtsperiode, officieel afscheid genomen van de diaconie. Wij danken hen voor hun inbreng en de plezierige samenwerking en wensen hen alle goeds voor in de toekomst.
In dezelfde dienst van 14 juni mochten we Ingrid Bruntink-Rutgers verwelkomen als nieuw diaconaal rentmeester waar we natuurlijk erg blij mee zijn.
Ina Kleinhesselink-Hengeveld had aangegeven dat ze wilde stoppen als lid van de kerkenraad en ook haar taak als penningmeester van de diaconie zou ze graag aan een ander willen overdragen. Ina blijft overigens wel actief in de diaconie wat we zeer op prijs stellen. Gelukkig hebben we Hans te Brinke, die al administrateur was van de diaconie, bereid gevonden om het penningmeesterschap over te nemen.
Bij de ZWO hebben Ben Keuper, Deliane te Beest en Ria Veerbeek aangegeven te willen stoppen. Ook hen willen wij bedanken voor al de taken die ze hebben verricht en we wensen hen al het goede voor in de toekomst.
De enige die nu overblijft als lid van de ZWO is Reinau te Hennepe. 
Het is natuurlijk als eenling niet te doen om deze commissie draaiende te houden en daarom is er besloten dat de diaconie in het vervolg Reinau gaat ondersteunen bij de taken van de ZWO.
Eén van de taken die de diaconie en de ZWO al samen gaan oppakken is de jaarlijkse rondgang. De rondgang van de diaconie die normaal gesproken zo rond Pasen gehouden wordt was, in verband met corona, uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip en dat zou dan ergens in het najaar van 2020 worden. Omdat de rondgang van de ZWO ook in het najaar gehouden wordt, meestal ergens in september, is er besloten om de rondgangen samen te voegen tot één rondgang. Deze rondgang is nu gepland in de week van 26 t/m 31 oktober. In het oktober nummer van Kerkpad komen we hier uitvoerig op terug.

De huidige samenstelling van de diaconie en ZWO ziet er dan nu als volgt uit:

Zou u ook graag actief willen deelnemen in de diaconie of ZWO, neem dan contact op met een van de hier beschreven personen. We kunnen nog wel versterking gebruiken.

Hartelijke groeten,
de diaconie en ZWO