Zondag 4 juli zijn de volgende coronaversoepelingen afgekondigd:
Uitgangspunt is nu de daadwerkelijke plekken die beschikbaar zijn op 1,5 m. Dit betekent voor de Dorpskerk 70 plekken exclusief de kerkelijk medewerkers. Bij de voorafgaande aanmelding op de website kunnen dus 70 reserveringen geaccepteerd worden. De medewerkers tijdens een dienst hoeven zich (net als nu) niet aan te melden. Collecteren vooralsnog door middel  van de collecteschalen bij de uitgang, dus nog niet collecteren in de dienst.
De ventilatiemogelijkheden in de Dorpskerk zijn beperkt. Het is een oud gebouw, de ventilatie in de kerk is een natuurlijke ventilatie die grotendeels door kieren komt of via geopende deuren. Dit wil je natuurlijk niet tijdens een dienst. Advies aan de predikanten is om de laatste twee liederen in de dienst te laten zingen en de rest voorlopig nog via geluidsbestanden of filmpjes uit te voeren.
De bloemen uit de dienst worden niet meer door de bloemist bezorgd.
Ook is het mogelijk om na de dienst weer gezamenlijk koffie te drinken, uiteraard met in achtneming van de anderhalve meter.
De zaal van het Kerkelijk Centrum is daarom zo ingericht dat dit mogelijk is.

de kerkrentmeesters