De basisschool begint weer. De middelbare scholen stromen weer vol met jongeren en de vakantie van de meesten zit erop. Het ‘gewone’ leven begint weer. Dat geldt ook voor het jeugdwerk van de kerk.
Veel activiteiten blijven hetzelfde. Zo is er begin september weer #WPC en #WPH geweest. De #WPC (Week Preek Cake) is voor jonge tieners die naast de zondagse ochtenddienst een programma hebben waar zowel inhoud als gezelligheid een plek hebben. De #WPH (Week Preek Hap) is voor oudere jongeren die zondagavond samenkomen en waar ook gezelligheid en inhoud een plek hebben. De familiediensten zijn ook elke maand. Daar krijgt de muziek, met Johan Klein Nibbelink, een nieuwe voorman. De kindernevendienst heeft een kleine bezetting, wat betreft leiding, waardoor er nu om de week iets wordt georganiseerd voor de kinderen in de dienst. Er zijn ook nieuwe initiatieven. Zo gaan we een kinderclub starten. Om de week op vrijdagavond is er Sirkelslag Kids Club. Lees hier meer over onder het kopje Sirkelslag Kids Club in dit nummer van het Kerkpad.
Naast bovenstaande activiteiten zijn er nog meer initiatieven op het gebied van jeugdwerk. Daar zijn we heel blij mee.
Ook dit jaar hebben we er weer zin in en gaan we ons inzetten voor de bijzondere, unieke en mooie kinderen en jongeren van deze kerk. Wil je hierbij helpen of heb je leuke ideeën, neem dan contact op met mij of één van de jeugdraadsleden.