Actie voor inwoners gemeente Aalten
Net als voorgaande jaren organiseren het Meedoenpact Aalten, stichting Diaconale hulpverlening Aalten (DHA), Figulus Welzijn en AladnaFM een kerstpakkettenactie in de gemeente Aalten. De werkgroep Dinxperlo, bestaande uit vrijwilligers van de diaconieën van de RK parochie en de Protestantse gemeente Dinxperlo, is nauw betrokken bij de opzet en de uitvoering. De actie is met name bedoeld voor inwoners die door allerlei redenen heel krap bij kas zitten waardoor zij zich tijdens deze dagen geen extraatje kunnen permitteren. Met een kerstpakket willen we juist deze mensen tijdens de kerstdagen een steuntje in de rug geven.
Dit doen we in goede samenwerking met lokale ondernemers uit onze gemeente. 
Aanmelden voor 1 december
Als u denkt dat deze situatie voor u van toepassing is, en u wilt in aanmerking komen voor een pakket, stuur dan voor 1 december een e-mail naar . Geef uw naam en adres op alsook uw gezinssamenstelling zodat het pakket passend zal zijn bij uw gezinssituatie.
Mocht u het zelf niet nodig hebben, maar gezinssituaties kennen die voor deze actie in aanmerking komen, geef deze adressen (inclusief gezinssamenstelling) dan gerust door. Wij zullen vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaan.
Geldinzameling
In de dienst van 19 november wordt voor deze actie gecollecteerd. U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de Stichting DHA NL24 TRIO 0338 6054 60 o.v.v. decemberacties. Of via de digitale collectezak die u vindt op de website: www.pg-dinxperlo.nl.
Ook kunt u een gift doen via bijgaande QR-code. Langs deze weg komt het geld eveneens ten goede aan de kerstpakkettenactie.
Collecte Jumbo 8 en 9 december a.s.
Op 8 en 9 december staan er collectanten voor de ingang van de Jumbo in Dinxperlo. Erg fijn dat Jumbo hieraan mee wil werken en natuurlijk ook de collectanten.
Wij weten dat mensen het zeer waarderen dat er naar hen wordt omgezien. Wij danken u alvast voor uw betrokkenheid en hopen zo samen iets extra’s te kunnen betekenen voor deze gezinnen.
Namens de werkgroep ‘kerstpakkettenactie’ Dinxperlo,

Wilma Klompenhouwer