Opdracht
Deze kerkenraadsvergadering begon anders dan anders doordat we een opdracht meegekregen hadden. Deze opdracht luidde: Ieder kerkenraadslid schrijft, voordat de vergadering begint, één woord op de flapover die zijn of haar droom samenvat. Vervolgens vertelt iedereen wat het opgeschreven woord voor hem/haar inhoudt, te beginnen met: ‘Voor komend seizoen is mijn droom voor deze gemeente ……’ Nadat iedereen aan de beurt geweest was gingen we hierover met elkaar in gesprek. De volgende woorden werden opgeschreven: Betrokkenheid – Duidelijkheid – Elan – KerkTV – Liefde – Openstaan – Progressie – Samen – Saamhorigheid (2x) – Samenwerken (2x) –– Spirit – Vervullen – Vreugde. Naar aanleiding van al deze woorden en met de persoonlijke uitleg van elk kerkenraadslid ontstond een interessant gesprek. Duidelijk is wel dat goede communicatie heel belangrijk is, daar draait alles om. Dit onderwerp zal later nog wel een vervolg hebben.

Werkplannen Jeugdraad
De evaluatie van het werkplan 2013-2014 van de Jeugdraad werd besproken. Het nieuwe werkplan 2014-2015 werd uitvoerig toegelicht. De activiteiten zijn onderverdeeld in doelgroepen voor bepaalde leeftijden en daarnaast in Jeugdraad & Organisatie en voor jonge ouders. Het werkplan van de Jeugdraad zal samen met de andere werkplannen op de website geplaatst worden.

Overige mededelingen

  • Op zondag 7 september a.s. zullen in de Heurnse Kerk Bertus te Grotenhuis en Hans Beernink worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeesters. Ina Kleinhesselink-Hengeveld wordt bevestigd in het ambt van diaken. Anita Luimes-Vriezen wil nog doorgaan met haar taak als ouderling-kerkrentmeester en zij zal in deze dienst voor een nieuwe termijn worden verbonden. Als beheersmedewerker zal worden voorgesteld Walter Ruesink.
  • Op zondag 7 september a.s. zal afscheid worden genomen van het kostersechtpaar Jannie en Bennie Peters en van Sina Prinsen. Naast Henny Gerritsen wordt Hans Prinsen koster in de Heurnse Kerk en Deliane te Beest wordt daar beheerder.
  • De taken van het dagelijks bestuur binnen het college van kerkrentmeesters zijn als volgt vastgesteld:
    Anita Luimes-Vriezen, voorzitter;
    Gerrit Gerritsen, waarnemend secretaris;
    Bertus te Grotenhuis, penningmeester

Sluiting
Deze vergadering wordt afgesloten met een gedicht ‘Wat een geluk als je leert luisteren’.

Gerrie Arnholdt-Duenk, scriba