In streektaal op moederdag het duo Alles Andès                 

Op 3 mei mochten ds. Anne van Voorst en organist Joop Ormel de virtuele openingsdienst in de vernieuwde Dorpskerk voor hun rekening nemen in aanwezigheid van o.a. burgemeester Anton Stapelkamp. Moederdag 10 mei 2020 was ds. Peter Bochanen voorganger en verleenden het duo Alles Andès en organist Bert Kleinhesselink hun muzikale medewerking.
De familiedienst van 17 mei werd verzorgd door ds. Anne van Voorst en Renate Rouwenhorst, muzikaal en vocaal bijgestaan door Wessel Springer, Han Hofs en Willie te Beest. Tijdens de kerkdienst van 24 mei werd met een mooie speech en fraaie bloemen afscheid genomen van Thea Endedijk, tijdelijke cantor van de cantorij van de PG-Dinxperlo, door Jenny Rigter. Ds. A. Oude Kotte-de Boon uit Wehl ging voor in de dienst. Vocale bijdragen werden verzorgd door een deel van de cantorij. Organist was Joop Ormel. 
Door alles uit de kast te halen, wat er in de Dorpskerk technisch mogelijk is, hebben we vanaf begin mei op afstand toch regelmatig mogen genieten van zowel in woord als gezang uitstekend verzorgde kerkdiensten.
Maar desondanks zien velen er nu toch wel naar uit de dominee, de medewerkers en andere gemeenteleden tijdens erediensten weer eens “live” te kunnen bewonderen in een met wat meer mensen gevulde Dorpskerk.                           

De redactie